ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Dyrekcja

 

Dyrektor 
ks. dr hab. Piotr Duksa

p. 37
tel. 695 28 05 08
e-mail: piotrduksa@gmail.com
 

Nauczyciel matematyki i religii (SP nr 1 Ostródzie i LO nr 4 w Olsztynie). Od 1999 roku nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, prodziekan, dziekan). Prowadzi zajęcia dydaktyczne przygotowujące studentów do pracy w zawodzie nauczyciela: podstawy dydaktyki, koncepcje i praktyki nauczania, diagnoza i terapia pedagogiczna, współczesny system szkolny. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wypromował 7 doktorów i 139 magistrów. Ukończył: "Organizację i zarządzanie oświatą", "Dyrektor jako menedżer szkoły". Od 2014 roku proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Lidzbarku Warmińskim. Od 2018 roku dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim. Dba o dwójkę swoich podopiecznych: Stopka i Miko (kotki). Lubi morze, musicale i ogląda jeden serial "Na wspólnej". 

 


 

Wicedyrektor
mgr Grażyna Przasnyska

p. 37
tel. 728 840 879
e-mail: przasnyska.grazyna@gmail.com 


Nauczyciel matematyki (SP nr 4 w Olsztynie i Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie), zastępca dyrektora. Od 1997 roku praca w Kuratorium Oświaty w Olsztynie jako starszy wizytator, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru, dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego, wicekurator oświaty. Od 2006 roku ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. W latach 2010-2016 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Studia podyplomowe z zakresu nadzoru pedagogicznego, wychowania rodzinnego i seksualnego, zarządzania i marketingu w oświacie. Członek zespołu powołanego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej do opracowania koncepcji zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym. Wykładowca na studiach podyplomowych dla dyrektorów szkół organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Politechnikę Gdańską. Od 2016 roku przewodnicząca komitetu głównego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. Od 2018 roku zastępca dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim. Szczęśliwa mama dwójki dorosłych dzieci: Ani i Michała oraz babcia Leny. W wolnym czasie lubi spacery, dobrze gotuje i sporo czyta. 


W najbliższym czasie
14.10- Poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

31.10- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

01.11- Piątek

Dzień wolny od zajęć

11.11- Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

21.11- Czwartek

17.00 - Spotkanie z rodzicami

06.12- Piątek

Mikołaj w szkole

20.12- Piątek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

23.12- Poniedziałek

Rozpoczęcie przerwy świątecznej

01.01- Środa

Dzień wolny od zajęć

do góry ↑