ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Informacje o szkole

Prezentacja o szkole...    (Magdalena Sajkowska, Martyna Wiśniowska, Jolanta Kosmala)

BUS: Bartoszyce - KLO
W ramach współpracy z firmą RIK Piotr Rysik - Transport Osobowy, uruchomiliśmy kursy dla naszych uczniów na trasie: 
- Bartoszyce (ul. Bema, NETTO)
- Bartoszyce (ul. Turkowskiego)
- Bartoszyce (ul. Warszawska k.Orlenu)
- Samolubie
- Rogóż
- Lidzbark Warmiński (ul. Bartoszycka)
- Lidzbark Warmiński (ul. Mławska)
- Lidzbark Warmiński (ul. Olsztyńska)
- Lidzbark Warmiński (ul. Kolejowa, dworzec)
- Lidzbark Warmiński (ul. Polna 36, KLO)
Godziny przyjazdów i odjazdów dostosowane są do planu lekcji osób dojeżdżających.

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich. Nauka jest bezpłatna (nie pobieramy czesnego).

Plan nauczania przewiduje naukę dwóch języków obcych. Pierwszym jest język angielski. Drugi język wybiera uczeń spośród następujących:

 • język niemiecki,
 • język włoski,
 • język rosyjski. 

Liceum nie narzuca realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Każdy uczeń wybiera je z oferty szkoły: 

 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.

Nowy ramowy plan nauczania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) zakłada, że dyrektor ustala do realizacji w klasie I jeden przedmiot spośród przedmiotów:

 • filozofia,
 • plastyka,
 • muzyka, 
 • język łaciński i kultura antyczna

W naszej szkole wyboru tego przedmiotu dokonuje uczeń. 


Uczniom proponujemy bogatą ofertę dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia wyrównawcze,
 • praca z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
 • koła przedmiotowe stwarzające możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów oraz dobre przygotowanie do matury.
 • bogatą  ofertę zajęć sportowych (do dyspozycji mamy halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię i orlik),
 • możliwość aktywnej pracy w samorządzie uczniowskim,
 • uczestnictwo w organizowanych wyjazdach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 • udział w programach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych (np. Niemcy, Włochy),
 • możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii B (płatne tylko zajęcia praktyczne nauki jazdy według preferencyjnych stawek).

Program wychowawczo-profilaktyczny oparty jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Nauczyciele uczący w szkole posiadają wysokie kompetencje pedagogiczne i metodyczne, pracują z pasją, czują się odpowiedzialni za uczniów. Część zajęć prowadzona jest przez nauczycieli akademickich.

Zapewniamy poziom kształcenia dostosowany do indywidualnych możliwości i predyspozycji intelektualnych uczniów.

Stawiamy na zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i zdrowotnego uczniów. Uczymy kreatywności, radzenia sobie z problemami i podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych (w planie nauczania są podstawy psychologii, podstawy prawa).

W liceum panuje życzliwa atmosfera, uczniowie współdecydują o organizacji i funkcjonowaniu szkoły.

Uczniowie mają do dyspozycji indywidualne, zamykane szafki oraz pokój uczniowski wyposażony w kanapy, fotele, ławy, stoliki, mikrofalówkę, lodówkę, zmywarkę. Istnieje możliwość zaparzenia herbaty i kawy, jest dostęp do Wi-Fi. W ramach relakdu można zagrać w ping-ponga, piłkarzyki, bilard.


W najbliższym czasie
14.10- Środa

Dzień Edukacji Narodowej

30.10- Piątek

Dzień dodatkowo wolny

11.11- Środa

Dzień ustawowo wolny

25.11- Środa

17.00 - Spotkanie z rodzicami

21.12- Poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia propozycji ocen semestralnych

23.12- Środa

Początek przerwy świętecznej

31.12- Czwartek

Ostatni dzień przerwy świątecznej

do góry ↑