ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Informacje o szkole

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich. Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawieniach szkoły publicznej. Nauka jest bezpłatna (nie pobieramy czesnego).

Plan nauczania przewiduje naukę dwóch języków obcych w grupach ze względu na stopień zaawansowania. Pierwszym jest język angielski. Drugi język wybiera uczeń spośród następujących:

 • język niemiecki,
 • język włoski,
 • język rosyjski. 

Liceum nie narzuca realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Każdy uczeń wybiera je z oferty szkoły, a także decyduje o ich liczbie (minimum dwa):

 • język polski,
 • język angielski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka.

Nowy ramowy plan nauczania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) zakłada, że dyrektor ustala do realizacji w klasie I jeden przedmiot spośród przedmiotów:

 • filozofia,
 • plastyka,
 • muzyka, 
 • język łaciński i kultura antyczna

W naszej szkole wyboru tego przedmiotu dokonuje uczeń. 


Uczniom proponujemy bogatą ofertę dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia wyrównawcze,
 • praca z uczniem zdolnym,
 • zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
 • koła przedmiotowe stwarzające możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów,
 • bogatą  ofertę zajęć sportowych (do dyspozycji mamy halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię i orlik),
 • możliwość aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim,
 • uczestnictwo w organizowanych wyjazdach rekreacyjno – wypoczynkowych,
 • udział w programach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych (np. Niemcy, Włochy),
 • możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii B (płatne tylko zajęcia praktyczne nauki jazdy według preferencyjnych stawek).

Program wychowawczo-profilaktyczny oparty jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Nauczyciele uczący w szkole posiadają wysokie kompetencje pedagogiczne i metodyczne, pracują z pasją, czują się odpowiedzialni za uczniów. Część zajęć prowadzona jest przez nauczycieli akademickich.

Zapewniamy poziom kształcenia dostosowany do indywidualnych możliwości i predyspozycji intelektualnych uczniów.

Stawiamy na zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i zdrowotnego uczniów. Uczymy kreatywności, radzenia sobie z problemami i podejmowania właściwych decyzji w różnych sytuacjach życiowych (w planie nauczania są podstawy psychologii, pedagogiki i prawa).

W Liceum panuje życzliwa atmosfera, uczniowie współdecydują o organizacji i funkcjonowaniu szkoły.

Uczniowie mają do dyspozycji pokój uczniowski wyposażony w indywidualne, zamykane szafki, kanapy, fotele, ławy, stoliki, mikrofalówkę, lodówkę, zmywarkę, możliwość zaparzenia herbaty i kawy, dostęp do Wi-Fi. 


W najbliższym czasie
14.10- Poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

31.10- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

01.11- Piątek

Dzień wolny od zajęć

11.11- Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

21.11- Czwartek

17.00 - Spotkanie z rodzicami

06.12- Piątek

Mikołaj w szkole

20.12- Piątek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

23.12- Poniedziałek

Rozpoczęcie przerwy świątecznej

01.01- Środa

Dzień wolny od zajęć

do góry ↑