ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Informacje o szkole

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich. Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawieniach szkoły publicznej. Nauka jest bezpłatna (nie pobieramy czesnego).

Plan nauczania przewiduje naukę dwóch języków obcych w grupach ze względu na stopień zaawansowania. Pierwszym jest język angielski. Drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, język włoski, język rosyjski. 

Liceum nie narzuca realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Każdy uczeń wybiera je z oferty szkoły, a także decyduje o ich liczbie (od 2 do 4). 

Nowy ramowy plan nauczania (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) zakłada, że dyrektor ustala do realizacji w klasie I jeden przedmiot spośród przedmiotów: filozofia, plastyka, muzyka. W naszej szkole wyboru tego przedmiotu dokonuje uczeń. 

Uczniom proponujemy bogatą ofertę dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

  • zajęcia wyrównawcze,
  • praca z uczniem zdolnym,
  • zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
  • koła przedmiotowe stwarzające możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów,
  • bogatą  ofertę zajęć sportowych (do dyspozycji mamy halę sportową, salę gimnastyczną, siłownię i orlik),
  • możliwość aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim,
  • uczestnictwo w organizowanych wyjazdach rekreacyjno – wypoczynkowych,
  • udział w programach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych (np. Niemcy, Włochy),
  • możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy kategorii B (płatne tylko zajęcia praktyczne nauki jazdy według preferencyjnych stawek).

Program wychowawczo-profilaktyczny oparty jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich.

Nauczyciele uczący w szkole posiadają wysokie kompetencje pedagogiczne i metodyczne, pracują z pasją, czują się odpowiedzialni za uczniów. Część zajęć prowadzona jest przez nauczycieli akademickich.

Zapewniamy poziom kształcenia dostosowany do indywidualnych możliwości i predyspozycji intelektualnych uczniów.

Stawiamy na zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i zdrowotnego uczniów. Uczymy kreatywności, radzenia sobie z problemami i podejmowania właściwych decyzji 
w różnych sytuacjach życiowych (w planie nauczania są podstawy psychologii, pedagogiki i prawa).

W Liceum panuje życzliwa atmosfera, uczniowie współdecydują o organizacji i funkcjonowaniu szkoły.

Uczniowie mają do dyspozycji pokój uczniowski wyposażony w indywidualne, zamykane szafki, kanapy, fotele, ławy, stoliki, mikrofalówkę, lodówkę, zmywarkę, możliwość zaparzenia herbaty i kawy, dostęp do Wi-Fi. 


W najbliższym czasie
26.03- Wtorek

Rekolekcje wielkopostne

27.03- Środa

Rekolekcje wielkopostne

10.04- Środa

Dzień wolny od zajęć

11.04- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

12.04- Piątek

Dzień wolny od zajęć

18.04- Czwartek

Początek przerwy świątecznej

24.04- Środa

Początek zajęć

29.04- Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

30.04- Wtorek

Dzień wolny od zajęć

01.05- Środa

Dzień wolny od zajęć

do góry ↑