ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kryteria rekrutacji

 

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z:
      -  języka polskiego,
      -  matematyki,
      - języka angielskiego,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • szczególne osiągnięcia ucznia.
   

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

 


W najbliższym czasie
06.02- Poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć po feriach

07.02- Wtorek

Ostateczna deklaracja maturalna

14.02- Wtorek

Walentynki (1B)

17.02- Piątek

9.45 - Próbne matury ustne

17.02- Piątek

Dzień Filmowy (3B)

24.02- Piątek

9.45 - Próbne matury ustne

30.03- Czwartek

17.00 - Spotkanie z rodzicami

06.04- Czwartek

Początek przerwy świątecznej

25.04- Wtorek

Ostatni dzień wystawiania ocen (IV klasy)

26.04- Środa

Rada pedagogiczna

do góry ↑