ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kryteria rekrutacji

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i dwóch innych przedmiotów wskazanych przez kandydata,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • szczególne osiągnięcia ucznia,
  • aktywność społeczna.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej a także finaliści i laureaci konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

 


W najbliższym czasie
do góry ↑