ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kryteria rekrutacji

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i dwóch innych przedmiotów wskazanych przez kandydata,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • szczególne osiągnięcia ucznia,
  • aktywność społeczna.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej a także finaliści i laureaci konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

 


W najbliższym czasie
01.04- Czwartek

Rozpoczęcie przerwy świątecznej

09.04- Piątek

Ostatni dzień wystawienia propozycji ocen końcoworocznych kl. III

21.04- Środa

17.00 - spotkanie z rodzicami

26.04- Poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia ocen końcoworocznych kl. III

28.04- Środa

16.00 - Rada pedagogiczna

30.04- Piątek

Zakończenie roku klasy III

03.05- Poniedziałek

Dzień ustawowo wolny

04.05- Wtorek

Początek egzaminów maturalnych

04.05- Wtorek

Dzień dodatkowo wolny

05.05- Środa

Dzień dodatkowo wolny

do góry ↑