ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kryteria rekrutacji

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i dwóch innych przedmiotów wskazanych przez kandydata,
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  • szczególne osiągnięcia ucznia,
  • aktywność społeczna.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej a także finaliści i laureaci konkursu interdyscyplinarnego organizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

 


W najbliższym czasie
25.10- Poniedziałek

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (do 29.10)

01.11- Poniedziałek

Dzień ustawowo wolny

10.11- Środa

Apel - Święto Niepodległości

11.11- Czwartek

Dzień ustawowo wolny

12.11- Piątek

Dzień dodatkowo wolny

26.11- Piątek

Szkolny Festiwal Talentów

06.12- Poniedziałek

Mikołajki

08.12- Środa

17.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III

22.12- Środa

Wigilijne spotkania klasowe

23.12- Czwartek

Początek przerwy świątecznej

do góry ↑