ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent naszej szkoły potrafi: 

 • odnaleźć się w rzeczywistości XXI wieku, 
 • adaptować się do wymagań wybranej uczelni,
 • wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
 • kierować się w życiu wartościami chrześcijańskimi,
 • korzystać z nowoczesnych środków informacji,
 • biegle posługiwać się językiem obcym,
 • jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, 
 • bronić swoich słusznych racji,
 • dbać o wysoki poziom kultury osobistej,
 • budować dobre relacje interpersonalne,
 • dobrze spełniać obowiązki obywatelskie i rodzinne.

W najbliższym czasie
26.03- Wtorek

Rekolekcje wielkopostne

27.03- Środa

Rekolekcje wielkopostne

10.04- Środa

Dzień wolny od zajęć

11.04- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

12.04- Piątek

Dzień wolny od zajęć

18.04- Czwartek

Początek przerwy świątecznej

24.04- Środa

Początek zajęć

29.04- Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

30.04- Wtorek

Dzień wolny od zajęć

01.05- Środa

Dzień wolny od zajęć

do góry ↑