ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Nauczyciele

Język polski:

mgr Ilona Lipkiewicz
   - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany
   - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
     w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego
   - wychowawca klasy 3 C

Lubię naszą szkołę bo jest wyjątkowa, czego doświadczam na co dzień w pracy. Wspólnie z uczniami tworzymy wspaniałą atmosferę, która sprzyja nabywaniu przez nich wiedzy i umiejętności, a dla mnie jest miejscem, w którym z ogromną przyjemnością mogę realizować swoją pasję, jaką jest uczenie. 
 mgr Ewa Huss-Nowosielska
- absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- nauczyciel dyplomowany

Pracuję w szkole, gdyż lubię pracę z młodymi ludźmi i chcę im pokazać świat przez pryzmat kultury. 


Język angielski:

mgr Monika Jagiełło-Jankowska
   - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
     Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
   - nauczyciel dyplomowany
   - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
   - wychowawca klasy 3 B

Pracując w szkole kieruję się dobrem uczniów, troską o rozwój ich osobowości, bezpieczeństwo i zdrowie.

Lubię naszą szkołę, bo panuje tu klimat wzajemnej życzliwości a relacje oparte są na kulturze osobistej i szacunku.
 

 

mgr Kamila Paukszto
- absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
- nauczyciel kontraktowy

Praca w szkole to moja pasja. Dziecięce marzenia stały się rzeczywistością. Dlatego każdy dzień jest dla mnie przygodą. Pracując z uczniami dążę do ich wszechstronnego rozwoju, staram się rozbudzić w  nich kreatywność oraz sprawić by każda lekcja byla cennym darem, a nie przykrym obowiązkiem.

 

 

mgr Anna Dubińska-Jankowska
- absolwentka SGGW w Warszawie,
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Warszawie
- Certificate in Advanced English
- nauczyciel dyplomowany
- egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży

Pracując w szkole spotykam wielu ciekawych ludzi, od których też się uczę.
Najważniejsza w mojej pracy w szkole jest dobra współpraca z uczniami

 Język niemiecki:

mgr Anna Górska
   - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego
   - nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się dobrem uczniów i swoim długoletnim doświadczeniem.

Lubię naszą szkołę, bo jest przyjazna uczniom i nauczycielom, otwarta na ich pomysły.
 

 Język włoski:

mgr Hanna Dziubińska
   - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
     Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie
   - nauczyciel kontraktowy

Lubię naszą szkołę za jej rodzinną atmosferę opartą na wzajemnym szacunku, uśmiechniętych, ciekawych świata uczniów oraz zapach espresso o poranku.

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest nowoczesne podejście do nauczania języka, nauka poprzez zabawę, nowe technologie oraz immersja językowa czyli – słuchaj, oglądaj, czytaj to co lubisz, a nauka stanie się przygodą! Mój główny cel: zachwycić Italią. Uczę z radością, kocham to co robię.
Język rosyjski:

mgr Beata Bagieńska
   - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się empatią, wyrozumiałością i cierpliwością wobec uczniów.

Lubię naszą szkołę, bo jest przyjazna i otwarta na potrzeby uczniów.


 

 Plastyka:

mgr Marta Firchał
   - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej
     Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
   - nauczyciel mianowany

Lubię naszą szkołę, ponieważ praca z młodzieżą zawsze uczy czegoś nowego.

W przyszłości w szkole chciałabym stworzyć zespół wokalno-instrumentalny.

Historia, historia i społeczeństwo:

mgr Mariusz Gryszkiewicz
   - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
     i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany

Najważniejszy w mojej pracy w szkole jest dobry kontakt z uczniami.

Lubię naszą szkołę ze względu na fajnych ludzi.
 

 


 

mgr Lucyna Królikowska
   - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
     i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany

Najważniejsze w mojej pracy jest dobro ucznia i wspieranie jego rozwoju.

Pracując w szkole kładę nacisk na realizację treści kształcenia tak, by uczniowie mogli osiągać sukcesy na kolejnych etapach edukacyjnych.  

 
Wiedza o społeczeństwie:

dr Marta Lik
   - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel kontraktowy
   - wychowawca klasy 3 A

Lubię naszą szkołę bo wszyscy się znamy, co sprzyja budowaniu relacji.

W przyszłości w szkole chcę pracować w oparciu o projekty edukacyjne oraz stwarzanie sytuacji, aby uczniowie mogli rozwijać kompetencje miękkie, które są coraz bardziej istotne dla pracodawców.
 

 

 

Geografia:

mgr Jolanta Kosmala
   - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel kontraktowy

Pracując w szkole kieruję się zasadą: lubię to co robię. Praca z młodzieżą
i przekazywanie wiedzy z dziedziny geografii sprawia mi prawdziwą satysfakcję.

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest sumienne przygotowanie uczniów do matury oraz rozbudzenie w nich ciekawości świata.

 mgr Wanda Pergoł
- absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
- nauczyciel dyplomowany

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest organizowanie procesu uczenia się tak, by uczniowie na lekcji geografii pracowali najefektywniej.  mgr Janina Borkowska
- absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Ruseckiego  w Olsztynie
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się rozwojem uczniów, rozbudzaniem ciekawości świata oraz kształtowaniem pozytywnej motywacji do pracy.


Biologia:

mgr Grażyna Żytko
   - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
   - nauczyciel dyplomowany
   - doradca metodyczny
 

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest to, aby nauczyć uczniów uczyć się z przyjemnością.

Lubię naszą szkołę za niespotykaną atmosferę, wzajemną życzliwość i panujący w niej klimat, który sprawia, że pracuję w tej szkole z przyjemnością.
 

 


Chemia:

mgr Ewa Kubiak
   - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
   - nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się dobrem uczniów, rozwijam ich uzdolnienia i zainteresowania, wzmacniam ich samoocenę i dążę do tego, aby osiągnęli jak najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym, co pozwoli im dostać się na wymarzone studia.

Lubię naszą szkołę, bo jest dobra atmosfera pracy, szkolna pracownia chemiczna jest bardzo dobrze wyposażona a praca z uczniami sprawia mi wielką radość i satysfakcję. 
 

 


dr inż. Damir Mogut
- absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- nauczyciel akademicki
- stopień naukowy doktora (specjalność: chemia i biochemia żywności)


 

 

 

 

mgr Iwona Jowik
- absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
- nauczyciel kontraktowy

 

 

 

 
Fizyka:

mgr Barbara Morawska
   - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany

Praca w szkole otworzyła nowy rozdział w moim życiu, pełen wyzwań wymagających zaangażowania, kompetencji i ciężkiej pracy. Rekompensatą są przemiłe spotkania z naszymi wspaniałymi uczniami, których pozytywna energia, kreatywność i pasja sprawiają, że chcę aby ten rozdział trwał jak najdłużej. 
 

 

 


Matematyka:

mgr inż. Aleksandra Mihal
- absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Morskiej w Gdyni
- nauczyciel kontraktowy
- wychowawca klasy 2 A

Pracując w szkole chcę przekazać moim uczniom jak najwięcej wiedzy praktycznej oraz pokazać im, że matematyka nie jest taka straszna.

Lubię naszą szkołę, ponieważ jest pełna życzliwych i pomocnych ludzi.
 


 

Informatyka:

mgr Mariusz Królikowski
   - absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, WSIiE w Olsztynie,
   - Certyfikat ECDL-A 
   - nauczyciel dyplomowany

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest stworzenie relacji z uczniami opartej na tolerancji, uznaniu, wzajemnym szacunku i życzliwości.

Lubię naszą szkołę, bo jest szkołą niepubliczną i daje nam wszystkim dużo większe możliwości.


 


Podstawy psychologii:

ks. dr hab. Piotr Duksa
    - absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
    - nauczyciel akademicki
 

Lubię naszą szkołę, bo jest bardzo dobra kadra pedagogiczna, życzliwi pracownicy administracji oraz super uczniowie z ciekawymi pomysłami.

W przyszłości w szkole chciałbym zlikwidować papierowe podręczniki, bardziej wykorzystywać w edukacji technologie informatyczne, ograniczyć do minimum prace domowe, a nacisk położyć na efektywność i skuteczność kształcenia podczas zajęć szkolnych. 


 

Podstawy prawa, podstawy przedsiębiorczości:

mgr Krzysztof Rowiński
   - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
     Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy
     Powszechnej w Olsztynie
   - nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym
   - prawnik

Pracując w szkole kieruję się szacunkiem do ucznia i jego światopoglądu.

Lubię naszą szkołę, bo panuje w niej przyjazna atmosfera.


Wychowanie fizyczne:

mgr Dariusz Kmieciak
   - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
     Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
   - nauczyciel dyplomowany
   - wychowawca klasy 2 B

Pracując w szkole kieruję się przede wszystkim dobrem ucznia.

Lubię naszą szkołę, bo panuje tu przyjazna atmosfera.

 


 

mgr Czesław Sienkiewicz
   - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
     Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach,
     Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku
   - nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się pasją, realizacją marzeń zawodowych oraz satysfakcją z osiąganych wyników.

W przyszłości w szkole chcę realizować pasje sportowe uczniów.
Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Małgorzata Sawkojć
   - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wyższej Szkoły
      im. Pawła Włodkowica w Płocku
   - nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się szacunkiem i empatią do drugiego człowieka.

Lubię naszą szkołę, bo stwarza warunki wszechstronnego rozwoju. 


 

 
Religia:

ks. mgr Andrzej Stankiewicz
   - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel kontraktowy

Pracując w szkole bardzo mi zależy na spotkaniu z drugim człowiekiem - z tym co czuje, jak się czuje, co myśli, jak patrzy na swoją codzienność i jak ją przeżywa.

 

 

 
Doradztwo zawodowe:

mgr Grażyna Przasnyska
   - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie,
     Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej,
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany

W przyszłości w szkole chcę wyposażyć ucznia w pakiet umiejętności samodzielnego uczenia się. Dlatego w centrum naszej uwagi znajduje się uczeń. To on jest początkiem i końcem wszystkich działań edukacyjnych.

"Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna". T. Gordon
Zajęcia rewalidacyjne:

mgr Anna Gess
   - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
     Olsztyńskiej Szkoły Wyższej w Olsztynie
   - nauczyciel dyplomowany

Pracując w szkole kieruję się "głową, sercem i dłońmi", czyli w myśl tej zasady wiedza, kompetencja, życzliwość, odpowiedzialność, empatia i emocjonalne zaangażowanie są mi cenne.

Najważniejsze w mojej pracy w szkole jest dobro drugiego człowieka, wychowanie ku wartościom, rozwój emocjonalny i społeczny ucznia. 

 

 

 


W najbliższym czasie
03.06- Piątek

Ostatni dzień wystawiania propozycji ocen

16.06- Czwartek

Boże Ciało. Dzień ustawowo wolny

17.06- Piątek

Dzień dodatkowo wolny

20.06- Poniedziałek

Ostatni dzień wystawiania ocen

21.06- Wtorek

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21.06- Wtorek

Szkolny Dzień Sportu (organizuje kl. 2B)

22.06- Środa

Szkolna gra terenowa (organizuje kl. 3B)

23.06- Czwartek

Zajęcia turystyczno-rekreacyjne

24.06- Piątek

Zakończenie roku szkolnego (organizuje kl. 1A)

25.06- Sobota

Rozpoczęcie wakacji

do góry ↑