ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Nauczyciele


Język polski:

 • mgr Ilona Lipkiewicz
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     - nauczyciel mianowany
     - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w zakresie egzaminu maturalnego
       z języka polskiego
   

Język angielski:

 • mgr Monika Jagiełło-Jankowska
     - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
       Wszechnicy Mazurskiej w Olecku
     - nauczyciel dyplomowany
     - egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży
   

Język niemiecki:

 • mgr Anna Górska
     - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego
     - nauczyciel dyplomowany
   

Język włoski:

 • mgr Hanna Dziubińska
     - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
        w Olsztynie, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie
     - nauczyciel kontraktowy


Język rosyjski:

 • mgr Beata Bagieńska
     - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie
     - nauczyciel dyplomowany


Wiedza o kulturze:

 • mgr Marta Firchał
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki
       i Ekonomii TWP w Olsztynie
     - nauczyciel mianowany


Historia, historia i społeczeństwo:

 • mgr Mariusz Gryszkiewicz
     - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie
     - nauczyciel dyplomowany
   

Wiedza o społeczeństwie:

 • dr Marta Lik
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     - nauczyciel kontraktowy
   

Podstawy przedsiębiorczości:

 • mgr Krzysztof Rowiński
     - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły
       Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszecznej w Olsztynie
     - nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym
     - radca prawny
   

Geografia:

 • mgr Jolanta Kosmala
     - absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     - nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym
     - wychowawca klasy I A
   

Biologia:

 • mgr Grażyna Żytko
     - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
     - nauczyciel dyplomowany
     - doradca metodyczny
   

Chemia:

 • mgr Ewa Kubiak
     - absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
     - nauczyciel dyplomowany
   

Fizyka:

 • mgr Barbara Morawska
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     - nauczyciel dyplomowany
   

Matematyka:

 • mgr Anna Sadowska
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Rzeszowskiego,
     - instruktor zespołów tanecznych
     - nauczyciel matematyki
   

Informatyka:

 • mgr Mariusz Królikowski
     - absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
       Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii
       Towarzystwa Wiedzy Powszezcnej w  Olsztynie
     - Certyfikat ECDL-A 
     - nauczyciel dyplomowany


Podstawy psychologii:

 • ks. dr hab. Piotr Duksa
      - absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
      - nauczyciel akademicki


Podstawy prawa:

 • mgr Krzysztof Rowiński
     - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły
       Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszecznej w Olsztynie
     - nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym
     - radca prawny


Plastyka:

 • mgr Marta Firchał
      - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Informatyki
       i Ekonomii TWP w Olsztynie
     - nauczyciel mianowany


Filozofia:

 • ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn
     - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
     - nauczyciel akademicki


Wychowanie fizyczne:

 • mgr Dariusz Kmieciak
     - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
        w Toruniu
     - nauczyciel mianowany
   
 • mgr Czesław Sienkiewicz
     - absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
       w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Akademii Wychowania Fizycznego
       w Gdańsku
     - nauczyciel dyplomowany
   

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Małgorzata Sawkojć
     - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wyższej Szkoły
        im. Pawła Włodkowica w Płocku
     - nauczyciel dyplomowany
   

Religia:

 • ks. mgr Łukasz Brudzeński
     - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     - nauczyciel kontraktowy

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • dr Marta Lik
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     - nauczyciel kontraktowy

 

Zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Anna Gess
     - absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
       w Olsztynie
     - nauczyciel dyplomowany

W najbliższym czasie
14.10- Poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

31.10- Czwartek

Dzień wolny od zajęć

01.11- Piątek

Dzień wolny od zajęć

11.11- Poniedziałek

Dzień wolny od zajęć

21.11- Czwartek

17.00 - Spotkanie z rodzicami

06.12- Piątek

Mikołaj w szkole

20.12- Piątek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

23.12- Poniedziałek

Rozpoczęcie przerwy świątecznej

01.01- Środa

Dzień wolny od zajęć

do góry ↑