ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Przyjaciele Liceum

Z radością przyjęliśmy fakt powstania nieformalnej grupy, która chciałaby bliżej związać się z Katolickim Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim, poprzez udzieloną pomoc, udział w życiu szkoły (ważniejsze uroczystości szkolne, spotkania autorskie, wydarzenia kulturalne przygotowane przez uczniów).
Zamysłem pomysłodawców jest także dobrowolne, comiesięczne wsparcie finansowe liceum (choć nie jest to warunek bycia Przjacielem Liceum Katolickiego), które przeznaczone byłoby na zakup wyposażenia sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie dojazdów do szkoły uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

Osoby, które chciałyby zostać Przyjacielem Liceum Katolickiego, prosimy o wypłenienie niżej zamieszczonej deklaracji i przesłanie jej lub dostarczenie do sekretariatu liceum lub kancelarii parafialnej.

Deklaracja Przyjaciela Liceum Katolickiego   

 

PRZYJACIELE LICEUM KATOLICKIEGO: 

 1. POL-DAR Usługi Budowlane (Dariusz Umecki) 
 2. ZAMER Kraszewo (Zdzisław Żuromski)  strona internetowa  
 3. ESCULAP Lidzbarskie Centrum Medyczne (Ewa i Zbigniew Steckiewicz) strona internetowa  
 4. BUS-TRAVEL Transport osobowy (Kazimierz Grzelak)  strona internetowa  
 5. RIK Transport Osobowy i Towarowy (Piotr Rysik)  strona internetowa  
 6. HENIOREK Firma Transportowa (Henryk Serwach)  strona internetowa  
 7. KORNAT (Przemysław Mikołajczyk)  strona internetowa  
 8. E.K.
 9. T.F.
 10. A.M.
 11. W.S.
 12. E.P.
 13. Z.Z.
 14. Maria Grzegorzewska
 15. C.S.
 16. D.S.
 17. J.D.
 18. Małgorzata i Krystian Michalak
 19. Michalina Skrętkowska
 20. Anna i Artur Jankowscy
 21. Józef Daniluk
 22. T.K.
 23. A.G.
 24. B.S.
 25. Renata Kozłowska
 26. Monika Szymanowicz
 27. Barabra Kamińska
 28. A.S.
 29. A.O.
 30. Kamilla i Wiesław Romasz
 31. Mariusz Leszczewski
 32. Anna i Adam Brodowscy
 33. J.K.
 34. W.M.M.
 35. Jolanta Misiak-Pawluś 

 

 

 

 

 

 

Ankieta


W najbliższym czasie
18.01- Poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć po feriach zimowych

17.02- Środa

17.00 - Spotkanie z rodzicami

01.04- Czwartek

Rozpoczęcie przerwy świątecznej

09.04- Piątek

Ostatni dzień wystawienia propozycji ocen końcoworocznych kl. III

21.04- Środa

17.00 - spotkanie z rodzicami

26.04- Poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia ocen końcoworocznych kl. III

28.04- Środa

16.00 - Rada pedagogiczna

do góry ↑