ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Przyjaciele Liceum

Deklaracja Przyjaciela Liceum Katolickiego

Pragnę wspierać edukację, wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw i wszechstronny rozwój uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim. W celu zakupu pomocy dydaktycznych, doposażenia szkoły, organizowania zajęć pozalekcyjnych, deklaruję comiesięczną wpłatę na rzecz szkoły w wysokości ............ zł.

Konto bankowe: 22 1240 5602 1111 0010 9470 6801

Formularz Deklaracji...
   

PRZYJACIELE LICEUM KATOLICKIEGO: 

 1. Ewa K.
 2. Teresa F.
 3. Aneta M.
 4. Wanda S.
 5. Elżbieta P
 6. Zofia Z.
 7. Czesław S.
 8. Danuta S.
 9. Jan D.
 10. Małgorzata Michalak
 11. Michalina Skrętkowska
 12. Józef Daniluk
 13. Teresa K.
 14. Barbara S.
 15. Monika S.
 16. Artur O.
 17. Kamilla i Wiesław Romasz
 18. Mariusz Leszczewski
 19. Anna i Adam Brodowscy
 20. Joanna K.
 21. Violetta M.
 22. Iwona Ł.
 23. Monika T.
 24. Regina S.
 25. Joanna B.
 26. Helena Jasiun
 27. Joanna K.
 28. Wiesława Borczon
 29. Anna Waraksa
 30. Agnieszka Bronakowska
 31. Edyta Augustynowicz
 32. Anna Konwicka

 


 


W najbliższym czasie
30.09- Czwartek

Wstępna deklaracja maturalna

14.10- Czwartek

Dzień Edukacji Narodowej

25.10- Poniedziałek

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (do 29.10)

01.11- Poniedziałek

Dzień ustawowo wolny

10.11- Środa

Apel - Święto Niepodległości

11.11- Czwartek

Dzień ustawowo wolny

12.11- Piątek

Dzień dodatkowo wolny

26.11- Piątek

Szkolny Festiwal Talentów

06.12- Poniedziałek

Mikołajki

08.12- Środa

17.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III

do góry ↑