ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Przyjaciele Liceum

Deklaracja Przyjaciela Liceum Katolickiego

Pragnę wspierać edukację, wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, kształtowanie postaw i wszechstronny rozwój uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim. W celu zakupu pomocy dydaktycznych, doposażenia szkoły, organizowania zajęć pozalekcyjnych, deklaruję comiesięczną wpłatę na rzecz szkoły w wysokości ............ zł.

Konto bankowe: 22 1240 5602 1111 0010 9470 6801

Formularz Deklaracji...
   

PRZYJACIELE LICEUM KATOLICKIEGO: 

 1. Ewa K.
 2. Teresa F.
 3. Aneta M.
 4. Wanda S.
 5. Elżbieta P
 6. Zofia Z.
 7. Czesław S.
 8. Danuta S.
 9. Jan D.
 10. Małgorzata Michalak
 11. Michalina Skrętkowska
 12. Józef Daniluk
 13. Teresa K.
 14. Barbara S.
 15. Monika S.
 16. Artur O.
 17. Kamilla i Wiesław Romasz
 18. Mariusz Leszczewski
 19. Anna i Adam Brodowscy
 20. Joanna K.
 21. Violetta M.
 22. Iwona Ł.
 23. Monika T.
 24. Regina S.
 25. Joanna B.
 26. Helena Jasiun
 27. Joanna K.
 28. Wiesława Borczon
 29. Anna Waraksa
 30. Agnieszka Bronakowska
 31. Edyta Augustynowicz
 32. Anna Konwicka
 33. Agnieszka S.
 34. Joanna i Paweł Bińkowscy
 35. Anna W.
 36. Zbigniew Piętka
 37. Anna W.
 38. Monika B.
 39. Jolanta Przybysz
 40. Aurelia Motylewska
 41. Anna D.
 42. Bogusława i Marek Głowaccy
 43. Regina Stachowska
 44. Małgorzata M.
 45. Dorota Moniuszko
 46. Jolanta Castadello
 47. Agnieszka i Sławomir Szuksztul
 48. Katarzyna i Sławomir Dąbrowscy
 49. Agnieszka A.

 


 


W najbliższym czasie
20.01- Czwartek

Rada Pedagogiczna

21.01- Piątek

Szkolny Dzień Sportu

24.01- Poniedziałek

Początek ferii zimowych

do góry ↑