ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Rada Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców:
69 1240 5615 1111 0010 9307 8750
 

RADA RODZICÓW:

Przewodnicząca:
     - p. Aneta Ma
gun

Wiceprzewodnicząca:
     
- p. Małgorzata Olejarczyk

Skarbnik:
    
 - p. Agnieszka Pytlarczyk

Sekretarz:
     
- p. Lidia Gacyk

Członek:
     - p. Renata Szwed

 

RADY KLASOWE:

Klasa 1 A:
     - p. Małgorzata Olejarczyk (przewodnicząca)
     - p. Katarzyna Romulewicz (wiceprzewodnicząca)
     - p. Iwona Łagocka (skarbnik)

Klasa 1B:
     - p. Renata Szwed (przewodnicząca)
     - p. Katarzyna Szymańska (wiceprzewodnicząca)
     - p. Marzena Stańsko (skarbnik)

Klasa 1C:
     - p. Lidia Gacyk (przewodnicząca)
     - p. Anna Konwicka (wiceprzewodnicząca)
     - p. Sylwia Maleszewska (skarbnik)

Klasa 2A:
     - p. Aneta Magun (przewodnicząca)

    - p. Agnieszka Bołoczko (wiceprzewodnicząca)
    - p. Agnieszka Pytlarczyk (skarbnik)


W najbliższym czasie
do góry ↑