ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy w roku szkolnym 2020/2021

  • Absolwentów klas VIII szkoły podstawowej - do czteroletniego liceum ogólnokształcącego


Co i kiedy należy zrobić, aby zostać przyjętym do liceum?


Do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły składamy: 

  • wniosek o przyjęcie do liceum - do pobrania 
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

  
6 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
    i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia
.


Do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone wcześniej.


Informacja o przyjęciu do szkoły zostaje przesłana na podany we wniosku adres korespondencyjnyi e-mailowy, począwszy od 6 sierpnia 2020 r., jeżeli złożony został oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego. 


Sekretariat liceum:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 - 14.00
ul. Polna 36,  11-100 Lidzbark Warmiński
parter, p. 37
tel. 601 69 69 75
e-mail:  klolidzbark@gmail.com   (chętnie odpowiemy na wszystkie pytania)

 


W najbliższym czasie
14.10- Środa

Dzień Edukacji Narodowej

30.10- Piątek

Dzień dodatkowo wolny

11.11- Środa

Dzień ustawowo wolny

25.11- Środa

17.00 - Spotkanie z rodzicami

21.12- Poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia propozycji ocen semestralnych

23.12- Środa

Początek przerwy świętecznej

31.12- Czwartek

Ostatni dzień przerwy świątecznej

do góry ↑