ul. Polna 36
11-100 Lidzbark Warmiński
601 - 69 - 69 - 75

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy w roku szkolnym 2021/2022

  • Absolwentów klas VIII szkoły podstawowej - do czteroletniego liceum ogólnokształcącego


Co i kiedy należy zrobić, aby zostać przyjętym do liceum?


1. Do 30 czerwca 2021 r. składamy w sekretariacie szkoły
    lub wysyłamy podpisany skan przez  e-mail: klolidzbark@gmail.com

2. Do 14 lipca 2021 r.  składamy w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub aktywność na rzecz innych ludzi (jeżeli uczeń posiada), 
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada).

  
Informacja o przyjęciu do szkoły zostaje przesłana na podany we wniosku adres korespondencyjny i e-mailowy po 14 lipca 2021 r.


Sekretariat liceum:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00
ul. Polna 36,  11-100 Lidzbark Warmiński
parter, p. 37
tel. 601 69 69 75
e-mail:  klolidzbark@gmail.com   (chętnie odpowiemy na wszystkie pytania)

 


W najbliższym czasie
30.09- Czwartek

Wstępna deklaracja maturalna

14.10- Czwartek

Dzień Edukacji Narodowej

25.10- Poniedziałek

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (do 29.10)

01.11- Poniedziałek

Dzień ustawowo wolny

10.11- Środa

Apel - Święto Niepodległości

11.11- Czwartek

Dzień ustawowo wolny

12.11- Piątek

Dzień dodatkowo wolny

26.11- Piątek

Szkolny Festiwal Talentów

06.12- Poniedziałek

Mikołajki

08.12- Środa

17.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III

do góry ↑